Startside Op Indhold

Om Udstillingen

 

Op

 

 

agger.jpg (461156 byte) POUL AGGER

Weirups notat

"Septemper", skitse til værket
285x170 cm. Akryl på lærred. 1997  
burns.jpg (464044 byte) RONALD BURNS

Weirups notat

"Something italian in the air"
285x170 cm. Olie på lærred. 1997 

jacobsen.jpg (83609 byte) BENT KARL JACOBSEN

Weirups notat

"Round midnight"

285x170 cm. Olie på lærred. 1997

 

 

I 70’erne og 80’erne blev min nysgerrighed så stærk, at jeg nødvendigvis måtte prøve det nye i kunsten af - mine malerier ændrede sig.

80'erne og 90’erne åbnede op for nye stilarter og nye måder at anskue verden. Nysgerrigheden og min brændende lyst til at gøre noget andet og noget nyt blussede op og jeg gik i gang.

De stærke rene farver blev afløst af jordfarver og ikke mindst af den sorte farve som jeg i mit tidligere maleri sjældent brugte.

Den nye arbejdsproces inspirerede og stimulerede min ihærdighed, mine malerier blev historier, hvor tal og bogstaver beskriver nye tider i en ny verden. Måske er min nye "stil" lidt dyster, hvis man skuer tilbage til mine tidlige malerier - men under overfladen kan man skelne symboler og gamle ideer fra den "lyse" tid.

Bent Karl Jacobsen

 

hanmann.jpg (40670 byte) INGER HANMANN

Weirups notat

Uden titel
285x170 cm. Olie på lærred. 1997

lagoni.jpg (48261 byte) ERIK LAGONI

Weirups notat

"Erkendelsens Grænser"
285x170. Olie på lærred. 1997

Det har aldrig været sandt, at malere skal male og andre skal tale om deres kunst. Hvorfor kan vi malere ikke tale om kunst, når det er os, der er inde i dens hjerte? Jeg har teorier og principper som afspejler sig i mine billeder, fordi de tilhører mit liv. Jeg har altid tænkt og tænker altid på mit maleri. Jeg tænker også på billedet, som males i dette øjeblik. Det afgørende er: at tænke på tingene, hvad man ser, læser, møder, hvem man elsker og hvem man hader.

Erik Lagoni

 

nystrom.jpg (31248 byte) HÅKAN NYSTRÖM

Weirups notat

 

"Det første rum"
285x170. Olie på lærred. 1997

 

At med tanken og logikken som reb, hejse sig så langt ned i sjælen, at rebet slipper op.

At fra dette punkt lade sig falde; helt derned hvor lys og mørke, ånd og instinkt - er ét.

                                            Dagbogsnotat, juni 1997

"...Det er et fjernt land

Der er ikke nogen nærhed

Kommer man dér skal man finde

netop et fjernt land

et land der er fjernt

Intet andet er der

derfor er alting andet..."

                             Gunnar Ekelöf

(Fra "Opus Incertum" 1959. Oversættelse H. Nystrom)

lindeneg.jpg (65253 byte) THOR LINDENEG

Weirups notat

"Ygdrasil"
285x170. Olie på lærred. 1997

steen.jpg (28119 byte) ERLING STEEN

Weirups notat

"Maleri med rose"
285x170. Olie på lærred. 1997

Rasmussen.jpg (57475 byte) ERIK RASMUSSEN

Weirups notat

"D"
285x170. Akryl på lærred. 1997

Brudstykke -realitet

kroppe

dele af kroppe

ben arme

oftest i ro

reklamens fragment

her brugt

som identifikations-

signalement

                                Erik Rasmussen

heerup.jpg (79942 byte) OLE HEERUP

Weirups notat

"Et vindue i blå" med rulle og pensel på stang. I Nanking - echtblau
285x170. Olie på lærred. 1997

Det store lærred er som et stykke hvidt papir i al sin stofløshed.

Og så er der det evige tema mand-kvinde i hjerneåret 97.

Ole Heerup

 

birk.jpg (64365 byte) SØREN BIRK

Weirups notat

 

Uden titel
285x170. Olie på lærred. 1997

Søren Birks værker er sammensat af nerveblottet følsomhed og robusthed, af knaphed og poesi, af overlegen kunnen og simpel håndværkspræg. Med baggrund i en stærkt disciplineret arbejdsmoral, sikker håndværksmæssig kunnen og en dyb interesse i sit fag, formår Birk at sætte sit koloristiske talent frit. Med det som ballast formidler han med glæde det danske landskab. Kærligheden til naturen i alle dens nuancer - den øjeblikkelige sansning, forståelsen af billedets krav - går uafbrudt gennem kunstnerens maleri. Det er her og nu, det sker, men samtidig er han knyttet med stærke bånd til dansk malertradition. I sin kunst forener han natur og kultur, tradition og samtid.

Alice Fanø

 

Ankarfeldt.jpg (67938 byte) SØREN ANKARFELDT

Weirups notat

 

"SALOME"
285x170. Akryl på lærred. 1997

Fortællingen om Salome er klassisk, men så fyldt med modsætninger, at den taler stærkt til nordisk dualisme og romantik: Kunst i bytte for liv, offer og bøddel, kvindelist, erotik osv. Salomes dans malet i kalk betog mig i et dansk kirkerum. Og siden er attitude og fortælling smeltet sammen til en arketype.

Den er med mellemrum dukket op i mine billeder, senest i juli måned på Møn, hvor jeg arbejdede på nærværende billede under åben himmel, med Salome i en ny fremtoning. Hvor hun tidligere har optrådt farlig og forførende, eller flot og uovervindelig er hun nærmest blevet æterisk og immateriel. Måske tilført en lethed som findes idet danske sommerlandskab.

Søren Ankarfeldt, Møn 1997

 

storm.jpg (49447 byte) LINE STORM

Weirups notat

 

"IND"
285x170. Akryl på lærred. 1997

UD

"Nå, man må jo frigøre sig" - sagde nøgendanserinden, og tog det rustne søm ud af navlen, da hun lå på jernbaneskinnen. "Nu kommer toget!" Og idet hun rejste sig, kom hun i tanke om, at det klæbede og klistrede af imaginær skønhed. En overdreven forstørrelse, der ingen steder havde hjemme. En brat opvågnen med øjne så store som tekopper, og hænder så tomme som et månekrater.

En længsel pisket op til det stiveste puds af ingenting. Absolut ingen ting. Netop derfor. Op af hullets klare vand, trækker jeg min lille spand. Hvilket arbejde at udfylde og dække over den store tomhed. Troen flytter bjerge, og håbet om et mirakel indfinder sig. Slå en skævert søster! Ongo Bongo Gonat.

Du må finde kærligheden frem, og sprede den ud over de små vragstumper, der ligger som krummer og fryser, nu hvor sløret ikke længere skærmer mod den fygende vind af fortabthed.

De små forladtheders liv futtede lidt omkring idet klare måneskin, og drømte videre om noget forunderligt ville ske en dag. De flød rundt i små selvlysende både på dybt mørkt blankt vand, så tungt af evighed, i den inderligt rummelige grotte. Der var drypsten i loftet og en udvej et eller andet sted i nærheden.

Line Storm

reumert.jpg (80826 byte) NIELS REUMERT

Weirups notat

 

Uden titel
285x170. Olie på lærred. 1997

Maleriet er som et løg. Når man skræller det lag for lag, finder man hele tiden nye sider af frugtens væsen, indtil man er helt inde ved kernen. Jeg mener selv, at jeg nu er nået til det stadie, hvor jeg har fået strammet grebet så meget omkring den maleriske proces, især i kontakt med tyske malere, at selve scanningen af et maleris tilblivelse for mig endelig er blevet et arbejdsredskab, som jeg kan arbejde videre med.

Maleriet er en hel verden, et univers af vibrationer, ikke bare et objekt for "påsmøring" , men et pulsslag, hvis åndedræt giver næring til utallige oplevelser. Uanset hvor jeg opholder mig i verden er mine malerier på en eller anden måde et resultat af forskellige kulturer, hvor dualismen mellem forgængelighed og eviggyldighed er en begrebsudvidelse, der til stadighed forudsætter nye iagttagelser. Det er min drøm at sammensmelte de enkelte kulturer med hinanden i mit maleriske værk.

Niels Reumert

(Uddrag fra Leif Dalgaard: "Niels Reumert -en kunstner i Berlin", Boggalleriet 1995)

Rosenmeier.jpg (46725 byte) LISA ROSENMEIER

Weirups notat

 

"En antydningens præcision"
285x170 cm. Computerprint på lærred. 1997

et værk;

en antydningens præcision… udført i komprimeret erkendelse,-

præcision opstået af sprogundersøgelser og sprogelementers konnektion

…og værkets kontekst.

Antydninger fritstillet til betragtning …

måske kunst.

En titel;

en anvisning til værket, en indgang.

Andre titler kunne være "occupied territories" , "act" , "anonym" or "historic" ,"

point of view" .

Vælg selv!

-billedet er altid mere end "titlen" ,

                                         Lisa Rosenmejer 97

johansen.jpg (63127 byte) FRITHIOFF JOHANSEN

Weirups notat

 

Uden titel
285x170. Olie på lærred. 1997

Mosegård Jensen.jpg (56269 byte)

ERIK MOSEGÅRD JENSEN

Weirups notat

"Kilde"
285x170. Olie på lærred. 1997

KILDERNE PÅ FJELDET

At løbe som en kilde her over sten og klipper

på tværs af alle menneskevejene og kun forurenet af dem, smidigere end snogen, lettere end fuglen,

med et sind så klart som glas.

Hoppe fra sten til sten som kid ,

slå sin lysende manke ud under solen,

springe, hvor alle andre ville tøve,

smile med den klare himmels blå blik.

At synge på det tavse fjeld mellem sten

med mos og lav i lette farver, lysende sne,

på sætrene høre små klokker, føle

græssets kildren, kvægets ru tunger.

Stille spejle skovenes fyrre, som rækker

op igennem tynde, drivende skyer,

risle over stenede tun, hvor børn leger,

mens nordbagge trækker hø hjem i tremmevogne.

Dansende grave sig vej gennem jord og rødder,

gnejs og granit - uden tal på århundreder.

                                             Erik Mosegård Jensen

(Fra digtsamlingen "Lysets spinkle hinde" , forlaget Attika)

Pia Andersen.jpg (41908 byte) PIA ANDERSEN

Weirups notat

"Paisaje azul"
285x170. Olie på lærred. 1997

dahlin.jpg (37332 byte) DORTE DAHLIN

Weirups notat

 

"CAPE"
285x170. Tempera og akryl  på lærred. 1997

"Gummigeometri udmærker sig - som navnet antyder, ved sin formmæssige blødhed, men i øvrigt også ved ikke at begrænse sit domæne til linier og former. "Gummigeometrien" omfatter såvel rummet som farvevalget, såvel lyset og skyggen som figuren og skalaen. Den gør det slet og ret muligt, som led i een og samme geometri, at bearbejde maleriernes flydende rum, bløde figurer, farvespring, overgange mellem slappe og stramme former, sammenfald mellem forgrund og baggrund, og alle de andre forhold, der splitter og spreder blikket. Og at denne geometri er blød vil jo netop sige, at den ikke lægger sig fast på eet enkelt plan - som konstruktivisterne - eller på eet enkelt rum - som i centralperspektivet - men lige præcis bliver en geometri for de mere eller mindre kaotiske mellemrum og mellemdimensioner .

(Mikkel Bogh: Dorte Dahlin, Dansk Nutidskunst 18 (p. 17), Fogtdals Forlag 1993)

 

silwärn.jpg (8552 byte) RIKARD SILWÄRN

Weirups notat

285x170. Installation på lærred. 1997

SPEJL & VINDUE
friis.jpg (56605 byte) ALFRED FRIIS

Weirups notat

Uden titel
285x170. Olie på lærred. 1997

Hannemann.jpg (54758 byte) METTE HANNEMANN

Weirups notat

 

"Classic"
285x170. Akryl på lærred. 1997

Kunstværket har til mål at åbenbare en eller anden væsentlig eller fremtrædende egenskab mere fuldstændigt og klart, end de virkelige genstande gør det. Således forvandlet bliver genstanden overensstemmende med ideen eller med andre ord et ideal. På denne måde forvandles tingene fra reale til ideale, idet kunstneren genfrembringer dem og forandrer dem overensstemmende med sin ide; og dette sker, idet han griber og frigør en eller anden væsentlig egenskab hos dem og systematisk forandrer de naturlige forhold mellem de forskellige dele for at gøre denne egenskab mere iøjnefaldende og fremherskende.

(H, Taine, "Om idealet i kunsten", trykt første gang 1874)

Margrete Sørensen.jpg (45863 byte) MARGRETE SØRENSEN

Weirups notat

"Åbninger"
285x170. Akryl på lærred. 1997

warming.jpg (59333 byte) HANNE VARMING

Weirups notat

"Kvinde ved stol"

h. 180. Bronze. Udlånt af Ny Carlsbergfondet

Siden jeg var ganske lille, har jeg modelleret mennesker. Jeg har undret mig over de meget forskellige forhold, mennesker kan klare sig under, i alle aldre fra de nyfødte, til de der nærmer sig livets afslutning.

Jeg er taknemmelig for, at jeg hele mit liv, har fået lov at arbejde med det eneste jeg holdt af, at fortælle om mennesker.

Hanne Varming

Torben Ebbesen.jpg (121474 byte) TORBEN EBBESEN

Weirups notat

"Hjerne"
h. 250, l. 150, b. 150 cm. Rustfrit stål, stof, messing og ler.

Riisberg Møller.jpg (37745 byte) MOGENS RISBERG MØLLER

Weirups notat

"Skrin"
40x33x25 cm. Bemalet gips

Ingemann_1.jpg (272790 byte) arkitekt
POUL INGEMANN

Weirups notat


"Det værker"

Ingemann_2.jpg (82779 byte)
 

Top

 
Send e-mail til kec@frederiksberg.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted. 
Besøg  stoffers.dk 
Copyright © 2000 Stoffers Frederiksbergsider
Senest opdateret: 27. February 2005