Startside Indhold

Rådhuset

 

Op
Hallen
Festsalen
Bryllupssal
Mødesal og bibl.
Udvalgslokaler
Tårnet
Rundvisning

 

 

FREDERIKSBERG RÅDHUS

Frederiksberg Rådhus er opført i årene 1942-53 til afløsning af det gamle rådhus, som lå ved Howitzvej -Falkoner Alle og var bygget i 1885-86.
Frederiksberg blev en selvstændig kommune i 1857, og byens hastige vækst sprængte snart rammerne for den administration, der var lagt ved opførelsen af det første rådhus.
Selv om man efterhånden inddrog tilstødende bygninger til kontorer, medførte udviklingen, at dele af administrationen efterhånden lå spredt rundt om i kommunen.
Indbyggertallet på Frederiksberg var i 1860 ca. 8.000, i 1886 ca. 38.000, og omkring år 1900 var det vokset til 74.000. Nu ligger det på ca. 85.000.
Materialemangel under krigen og i de første efterkrigsår gjorde, at byggeriet på det nuværende rådhus lå stille fra 1944 til 1949.
Grundstenen blev nedlagt den 30. maj 1950,og nu gik det stærkt, og den 9. maj 1953 fandt indvielsen sted.
Rådhusets arkitekt var først Henning Hansen, og ved hans død i 1945 blev arbejdet overdraget hans nærmeste medarbejder arkitekt Carl H. Nimb, der sammen med arkitekt Helge Holm fuldførte arbejdet.
Rådhuset er 60 m bredt og 120 m langt og er beliggende på arealer, hvor nogle af de første frederiksbergske bebyggelser fandtes.
Dets hovedindgang ligger i den Østlige fløj ud mod den åbne plads mod Allégade, og i denne fløj findes rådhushallen og kommunalbestyrelsens mødelokaler og repræsentationslokaler.
Hovedparten af rådhusets etageareal svarende til 10.853 m2 gulvareal, fordelt på 581 bygningsfag, er indrettet som større og mindre kontorer eller speciallokaler til brug for den kommunale administration. For rådhusets personale er der på 3. sal indrettet et marketenderi med en taghave ud mod rådhushallens glastag.
I kælderen i nordfløjen mod Smallegade er indrettet en offentlig restaurant med adgang gennem en dør i tårnet mod Smallegade. Restauranten er udført med kalkede loftshvælvinger i traditionel »rådhuskælder«stil. I 1970 er restauranten suppleret med en Rådhus-bodega, hvortil der er adgang direkte fra rådhuspladsen. Imod rådhuspladsen etableres i sommerhalvåret en overdækket fortovsrestaurant.
Ved rådhusets hovedindgang er ophængt kommunens våbenskjold, modelleret af billedhuggeren Stæhr-Nielsen. Det symboliserer med bymur og lindetræer, krone og hættefalke byens opvækst mellem by og land med tilknytning til slottet og erindrer om, at Danmarks eneste falkonergård fandtes her, hvor jagtfalke blev opdrættet.
Rådhuset er opført af røde mursten i Flensborg-format på en sokkel af bornholmsk granit; dog er murene, der vender ind mod rådhusets grønnegård, pudset med en lys, gul puds.
Fra den trefagede hovedindgang, hvis glasdøre sluttes af yderdøre af kobber, er der gennem et stort vindfang adgang til vestibulen, hvorfra trapper og elevatorer fører til de øvre etager og glasdøre ind til hallen, der er dækket med glastag.

Top

Send e-mail til kec@frederiksberg.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted. 
Besøg  stoffers.dk 
Copyright © 2000 Stoffers Frederiksbergsider
Senest opdateret: 27. February 2005